Polityka prywatności i cookies Serwisu
www.ecotatry-hotel.pl

1. Informacje ogólne.

1.Administratorem Serwisu www.ecotatry-hotel.pl (dalej: Serwis) jest:

Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych
PROJ INWEST Wojciech Styrczula
34-511 Kościelisko
ul. Strzelców Podhalańskich 6
NIP: 736 111 48 52

2. Administrator działa zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:

 • podawane przez Użytkownika na zasadzie dobrowolności,
 • przetwarzane zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Do przetwarzanych przez Administratora danych przysługuje Użytkownikowi Serwisu:

 • wgląd,
 • prawo do modyfikacji tych danych,
 • żądania ich przekazania innemu podmiotowi oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie,
 • prawo, aby w dowolnym momencie cofnąć wcześniej udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych oraz żądać usunięcia swoich danych osobowych z Serwisu.

5. W celu wykonania swoich praw wskazanych w pkt. 4 Użytkownik Serwisu powinien skontaktować się z Administratorem:

telefonicznie: +48 538 998 877
mailowo pisząc na adres dyrektor@ecotatry-hotel.pl

6. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za to jakie są zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Rekomendujemy, aby zapoznać się z polityką prywatności/cookies znajdująca się na tych stronach.

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, KRS 0000612359,
REGON 364261632, NIP 7822622168, funkcjonującego pod adresem www.ecotatry-hotel.pl.

3. Informacje w formularzach.

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia kontaktowego.

4. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies (więcej o ciasteczkach – http://wszystkoociasteczkach.pl/).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika
 • Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

5. Wykorzystujemy także pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • tworzenia statystyk – pomagających zrozumieć sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics – przez Google Inc. z siedzibą w USA lub przez Google Ireland Inc. z siedzibą w Irlandii oraz za pośrednictwem narzędzi analitycznych Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie,
 • określania profilu Użytkowników – a następnie wyświetlania dopasowanych pod jego kątem materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense oraz Google Adwords – przez Google Inc. z siedzibą w USA lub przez Google Ireland Inc. z siedzibą w Irlandii oraz Facebook.
 • obsługi czatu na stronach internetowych z wykorzystaniem narzędzia Tawk.to Inc. z siedzibą w USA.

6. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

5. Logi systemowe.

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • Czas nadejścia zapytania,
 • Czas wysłania odpowiedzi,
 • Nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTPS,
 • Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTPS,
 • Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • Informacje o przeglądarce Użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

6. Udostępnienie danych.

 1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych osobowych Użytkowników.
 2. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 3. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 4. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 5. Administrator nie udostępnia dzienników zdarzeń, ani innych informacji o wykorzystaniu usług, pozwalających na identyfikację Użytkowników.
 6. Podmiotom współpracującym z Administratorem udostępnieniu podlegać mogą wyłącznie zbiorcze informacje w formie zestawień statystycznych.
 7. Administrator przed każdą publikacją danych osobowych Użytkowników na stronach portalu uzyskuje zgodę na taką publikację.

7. Postanowienie końcowe.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności i cookies Serwisu, co może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.